Szkolenia w zakresie obsługi komputera, pakietu MS Office, kurs Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych -ECDL

Prowadzę szkolenia grupowe i indywidualne, umożliwiające zdobycie niezbędnej wiedzy informatycznej, ułatwiającej codzienne życie i możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

 

 

Co to jest ECDL (European Computer Driving Licence)?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność wykorzystania komputera. Jest obiektywnym miernikiem umiejętności osób poddających się egzaminom, niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów czy też wykształcenia.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem. Jest popierany przez radę Europy, rządy wielu państw, duże korporacje oraz mniejsze firmy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera.

Adresaci ECDL

 • uczniowie i studenci,
 • poszukujący pracy, w tym ci, którzy wchodzą dopiero na rynek pracy
 • powracający do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim),
 • pracodawcy, którzy chcą podnieść wydajność i efektywność pracy swoich pracowników.
 • studenci trzeciego wieku, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o elementy informatyki.

Korzyści z ECDL 

 • podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i poszukujących pracy,
 • wzrost wydajności pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z technologii informatycznych,
 • zapewnienie posiadania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników,
 • podwyższenie komfortu życia ludzi starszych

Egzamin ECDL składa się z następujących części:

 • podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (teoretyczny),
 • użytkowanie komputerów (praktyczny),
 • przetwarzanie tekstów (praktyczny),
 • arkusze kalkulacyjne (praktyczny),
 • bazy danych (praktyczny),
 • grafika menedżerska i prezentacyjna (praktyczny),
 • przeglądanie stron internetowych i komunikacja (praktyczny).