W zakresie Oprogramowania

Wdrożenia, instalacje i aktualizacje oprogramowania na komputerach stacjonarnych i przenośnych w szerokim zakres usług obejmujący między innymi:

 • Wdrożenia i aktualizacje oprogramowania Comarch Optima
 • instalacje, re-instalacje, diagnozę problemów i naprawy oraz aktualizacje systemów operacyjnych z zachowaniem danych znajdujących się na dyskach,
 • instalacje, re-instalacje, diagnozę problemów i naprawy oraz aktualizacje sterowników,
 • instalacje, re-instalacje, naprawy i aktualizacje programów użytkowych,
 • aktualizacje oprogramowania płyt głównych (BIOS),
 • instalacje, re-instalacje, naprawy i aktualizacje oprogramowania ochronnego (programy antywirusowe, firewall, zintegrowane systemy zabezpieczeń).

 

 

W zakresie diagnozy i problemów, które utrudniają lub uniemożliwiają normalną, stabilną pracę.

Do takich napraw należą:

 •  Czyszczenie dysku twardego (partycji systemowej),
 • Usuwanie złośliwego oprogramowania (wirusowego, szpiegowskiego i innego niepożądanego),
 • Odzyskiwanie danych,
 • Odinstalowywanie programów,

 

 

W zakresie sieci (firmowych i domowych)

 • Konfiguracja urządzeń końcowych (komputerów użytkowników, drukarek, itp.),
 • Konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych (routery, switche, AP, itd.),
 • Diagnostyka sieci i usuwanie problemów,
 • Administracja siecią – zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, zarządzanie usługami i dostępami, monitorowanie sprawności sieci.

 

Inne

 • Tworzenie i zarządzanie stronami www oraz serwisami społecznościowymi typu Facebook, Google+, LinkedIn, GoldeLine

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA IT 

Prowadzę szkolenia grupowe i indywidualne, umożliwiające zdobycie niezbędnej wiedzy informatycznej, ułatwiającej codzienne życie i możliwość rozwoju zawodowego. Szkolenia bazują na programie uznawanego powszechnie kursu zwanego Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych, znanym od lat pod nazwą Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

Co to jest ECDL (European Computer Driving Licence)?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność wykorzystania komputera. Jest obiektywnym miernikiem umiejętności osób poddających się egzaminom, niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności ukończonych kursów czy też wykształcenia.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem. Jest popierany przez radę Europy, rządy wielu państw, duże korporacje oraz mniejsze firmy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera.

Adresaci szkolenia

 • uczniowie i studenci,
 • poszukujący pracy, w tym ci, którzy wchodzą dopiero na rynek pracy
 • powracający do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim),
 • pracodawcy, którzy chcą podnieść wydajność i efektywność pracy swoich pracowników.
 • studenci trzeciego wieku, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o elementy informatyki.

Korzyści ze szkolenia

 • podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i poszukujących pracy,
 • wzrost wydajności pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z technologii informatycznych,
 • zapewnienie posiadania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników,
 • podwyższenie komfortu życia ludzi starszych