POLITYKA PRYWATNOŚCI – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 chcielibyśmy przekazać Ci informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Dane te przetwarzać będziemy od momentu podania przez Ciebie tych danych w celach przedstawionych poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma: IT Partner – Adam Górski 32-823 Sterkowiec ul. Tarnowska 79 tel. 661 063 701 e-mail: itpartner@it-partner.net.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów – podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy, a także w przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które wyrazisz zgodę, jeżeli będzie ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 3. Prawa osoby, której dane dotyczą

Będzie Ci przysługiwać prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadał będziesz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługiwać Ci będzie ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się na podstawie zgody, będziesz miał prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom w tym do państw trzecich

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zasadzie tylko przez nas. Może się jednak zdarzyć, że powierzymy przetwarzanie Twoich danych podmiotom trzecim na podstawie pisemnej umowy (np. firmie kurierskiej, biuru rachunkowemu, firmie hostingowej oraz osobom współpracującym z nami). Powierzenie takie nie będzie uprawniać odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane będą mogły być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Okres przechowywania danych

 Twoje dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

6. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest IT Partner Adam Górski z siedzibą w Sterkowcu pod adresem 32-823 Sterkowiec ul. Tarnowska 79

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) mierzenia efektywności kampanii reklamowych, do dostarczania Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz do optymalizacji liczby wyświetleń konkretnej kreacji reklamowej.

5. W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Ograniczenia stosowania plików cookies nie wpłyną na żadne funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem witryny reklamodawców oraz partnerów.