Doradztwo w zakresie wykorzystywanego rozwiązania, licencjonowania oraz doboru i rozwoju systemów IT (ERP, CRM, DMS, Intranet)

Nietrafnie wybrane systemy, niestarannie wykonane wdrożenia  bądź też źle dobrane funkcjonalności bywają przyczyną frustracji pracowników i kierownictwa. Zwiększają również koszty nie tylko utrzymania systemów IT ale również powodują opóźnienia w realizacji bieżących zadań. W konsekwencji może przełożyć się to na mierzalne straty w niezrealizowanych na czas kontraktach, niezrealizowanej produkcji czy karach od fiskusa.

Dlatego tak ważna jest na początku analiza potrzeb biznesowych oraz oczekiwań co do funkcjonalności systemu, możliwości połączenia go z już istniejącymi tak, żeby maksymalnie wykorzystać informację, którą posiadamy w systemie. Dobrane na miarę potrzeb aplikacje z pewnością usprawnią i ułatwią codzienną pracę w firmie. Wskażą również obszary, które wymagają szczególnej uwagi lub poprawy, zaś odpowiednio do nich dobrana infrastruktura IT pozwoli zapewnić bezpieczeństwo informacji.

Moja oferta dotyczy zarówno analizy dostępnych rozwiązań w zderzeniu z potrzebami i oczekiwaniami firmy jak i późniejsze kierowanie wdrożeniem i opiekę nad systemem i jego rozwojem.

Doradztwo w zakresie doboru i budowy infrastruktury IT (sieci LAN, WAN, Wi-Fi, serwerownie)

Stopień złożoności dzisiejszych rozwiązań, szerokość dostępnej na rynku oferty, a także ograniczenia budżetowe i oczekiwania funkcjonalne powodują, że etapy analizy, zakupu i wdrożenia poszczególnych elementów infrastruktury IT wymaga przemyślanego, wielowymiarowego podejścia.

Oferuję usługę doradztwa w zakresie maksymalizacji efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury IT. Na bazie analizy posiadanych przez firmę zasobów zapewniam wsparcie w projektach mających na celu zapewnienie jak najwyższego stopnia wykorzystania wszystkich elementów infrastruktury w sposób dostosowany do założonych celów biznesowych. Wspieram także w zakresie wyboru niezbędnych rozwiązań stanowiących uzupełnienie dla posiadanych już rozwiązań, o ile są one niezbędne.

Doradztwo w zakresie doboru sprzętu IT i możliwości jego modernizacji (serwery, komputery stacjonarne, laptopy, drukarki itp)

Do podjęcia decyzji dotyczącej zakupu modernizacji czy wymiany sprzętu potrzebne są właściwe dane i wiedza o aktualnych potrzebach, posiadanych zasobach i sposobach ich wykorzystywania, planach na przyszłość oraz o problemach z jakimi trzeba się zmierzyć w najbliższej i nieco dalszej przyszłości.

Nie zawsze „najdroższe” bywa najlepsze. Złotym środkiem jest zawsze słowo – „optymalne”  . Być może niewielkie modernizacje już istniejącego sprzętu zapewnią jego wydajną pracę na kolejne lata.
Jeżeli zaistnieje potrzeba zakupu nowego sprzętu, należy przeanalizować wiele czynników takich jak dostępność serwisu, czasy reakcji, kompatybilność z istniejącym sprzętem, czy chociażby cenę do jakości i potrzeb.

Wdrożenia i zarządzanie Projektami IT

  • Zarządzanie projektem wdrożenia Polityk Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
  • Zarządzanie projektem wdrożenia Systemów Zarządzania Firmą klasy ERP, CRM, DMS, Intranet
  • Zarządzanie projektem budowy/rozbudowy sieci LAN, WAN
  • Zarządzanie procesem zakupu i serwisu sprzętu IT