– Zarządzanie projektem Wdrożenia Polityk Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
– Zarządzanie Projektem wdrożenia Systemów Zarządzania Firmą klasy ERP, CRM, DMS, Intranet
– Zarządzanie projektem budowy/rozbudowy sieci LAN, WAN
– Zarządzanie procesem zakupu i serwisu sprzętu IT